Úvod Nápověda & Info Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Objednání zboží

Zboží lze objednávat prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu. Objednat lze pouze zboží skladem nebo jinak jako "objednatelné" označené. Všechny ceny jsou konečné, vč. DPH, není-li uvedeno jinak.

Soukromé / Firemní objednávky

Veškeré zboží je možno objednávat bez předchozí registrace e-mailem nebo telefonicky. Pokud se zákazník zaregistruje tak i přímo z www stránek, v tomto případě musíme znát pro úspěšné dokončení objednávky Vaše kompletní kontaktní a doručovací informace jako jsou zejména jméno, příjmení, úplná fakturační a doručovací adresa, telefonické spojení a e-mailová adresa. V případě, že je objednávka "firemní", musí obsahovat: i obchodní název firmy, IČ, DIČ, úplnou fakturační a doručovací adresu a jméno objednávajícího.

Termín dodání

U každého zboží je uvedena dostupnost resp. odhadovaná doba dodání, tato se vztahuje zejména na objednávky provedené do 12:00. Termíny dodání, uváděné u jednotlivých produktů a modelů, jsou nezávazné, mohou se nepatrně lišit od uvedených, mají informační charakter a podléhají našemu potvrzení.

Doprava a poštovné

Ceník poplatků za dopravu zboží dle způsou platby, převzetí a způsobu doručení je uveden v nápovědě, sekce "Doprava a platba" a při procesu objednávky.

Převzetí zboží / doručení zboží / zpětný odběr

Objednané zboží je možno převzít buď osobně v místech osobního odběru nebo je doručeno přepravní službou. V případě osobního odběru Vás budeme předem kontaktovat. Po dohodě je zboží možno převzít i o víkendech či svátcích. Zboží zasílané přepravní službou si při převzetí řádně prohlédněte a zkontrolujte - především není-li obal poškozen. Na pozdější reklamace z důvodu viditelného mechanického poškození obalu, které mohlo přejít až na zboží nebude brán zřetel.

Záruka

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Prodejce plně odpovídá u nového zboží za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku, a to po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

Reklamace

Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu o které rozhoduje prodejce. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Kupující může požadovat také slevu. V takovém případě bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat.

Zboží máte možnost po předchozí domluvě doručit k reklamaci osobně, poslat poštou nebo přepravní službou (v žádném případě ne na dobírku !). V případě zasílání je kupující povinen zboží zabalit tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození, na reklamace vzniklé např. při přepravě nebude brán zřetel.

Zboží viditelně poškozené při přepravě nepřebírejte. U použitého zboží nelze reklamovat "vady" které vznikly nebo mohly vzniknout v důsledku předchozího používání. Reklamované zboží musí být čisté, nepoškozené a pbsahovat veškeré příslušenství, samozřejmě kromě případné reklamované vady. Reklamační doba začíná běžet dnem doručení reklamovaného zboží na naši adresu.

Postup při reklamaci:
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Osobní doručení není z technických důvodů možné. Po obdržení takto vráceného zboží prodávající zákazníkovi po kontrole zboží vrátí zpět odpovídající částku, zkrácenou o případné více náklady spojené s vrácením zboží resp. jeho znovu uvedení do prodeje, převodem na účet či složenkou na adresu a to ve lhůtě 30ti pracovních dnů. Neposílejte zboží na dobírku ! Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží dodané na zakázku nebo upravované na míru, dle přání kupujícího.

Koupě zboží, kde je kupujícím podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, a v tomto případě nelze od kupní smlouvy odstoupit. Prodejce si vyhrazuje právo na jednostranné odstoupení od smlouvy. Zaplacená záloha či celá částka se v případě odstoupení prodejce vrací zákazníkovi v plné výši. Prodejce nenese jakoukoliv odpovědnost vůči zákazníkovi nebo třetím osobám za případné škody, vzniklé opožděným dodáním zboží nebo nedodáním zboží.

Ochrana osobních dat

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě, která k nim není oprávněna. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, mimo emailového kontaktu, a to po přihlášení do "zákaznické sekce". Zákazník registrací souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, novinek, nabídek, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu emailem či telefonicky. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na kontaktní email (uvedený na stránce kontaktů) nebo tuto skutečnost oznámí provozovateli telefonicky a nebo v případě zasílání sdělení tak může učint prostřednictvím administrace svého zákaznického účtu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách stejně jako ve svých provozovnách a to nejpozději den před účinností nových všeobecných podmínek.

Provozovatel

Provozovatel je uveden na stránce kontaktů spolu s kontaktními údaji.TOPlist